Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noordwijk binnen.

250

MCCCCLXIII opten XXIIste dach van January en jouffrou Mathya(?) va Bakenes sijn wijf starf in tjaer MCCCCLXXXI XXVIIIen Octob. (Acht wapens uitgekapt.)

(Volgens het ms. Van Buchell in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht waren deze kwartieren:

1. Bouckhorst 5. Bakenesse

2. Drie rozen (2 en 1) 6. Een leeuw

3. Een kruis, vergezeld 7. Een ster (8) van vier rozen

4. Een zwaan 8. Een dwarsbalk, verge¬

zeld van drie leeuwenkoppen.)

9. Hier leit begraven Jeroen Willemse Schiepper ende sterf int jaer ons Heeren 1626 den 10 Augustus ende zijn huisvrou Bellitge Cornelisse ende sterf in 't jaer ons Heeren 1623 den 29en Janniari.

10. Ingang tot den grafkelder van Jan LangeveldJ. L. en Catharina Erberveld echteluyden.

In de kerk |

11. M. v. Struyk.

12. Huygh Jansz. Backer.

13. Hier leyt begraven Hasie Gerrits van der Vlucht sterf den 27 Juny 1682.

14. Hier leit begraven Rijp Arejaense wt de clei sterf in jaer ons Heer 1625 op den 8en September met Maeregen sijn huysvrou st. d. 24 Octob. 1629.

15. S. M.

16. M. S. en een merk.

17. H.

I. (een merk) 1,

Sluiten