Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noordwijk binnen. 252

34. Hier leyt begraven Pieter Willemsz. staf den 12e Mey anno 1586.

(Wapen uitgekapt.)

35. H. L. B. G.. Jooris Dirckxz dges s. d. 14 Januari

ao. 1619.

36. Hier leyt begraven Leendert Leendertsoon van der

P is ghestorven den 20 Jannuary met syn huysvrouw

Marijtgen Crijne is ghestorven den 28 Jannuary 1652.

37. H. L. B. Pieter Jansz. starf den 11 Septr. 1638.

38. Hier leit begrave Cornelis Aeriensen Backer 1610. (Een merk.)

39. Hier leit begrave Crin Jacopz. ende Terien Tomen van Nortwijc op zee ende sijn gestorven ynt jaer 1603.

40. Hier leyt begraven Willem Huygensz. starf die 14 October anno 1605.

41. Men hier begravë van die 5 mael heeft gevare naet Oost indysche land over meinch zeevaere Franc Dierckz. Schipper sterf dë 12 december 1644 met Ma rijt ge Jacops sijn huysvrouw sterf d. 5 October 1642.

42. Hier leyt begraven Ma rij tg e Sieppensdr. wt die Klei sta. opten 18 dach van Julius anno 1604.

43. Hier leyt begraven Baertie Hendriksz. huysvrouw van Gerrit Noortwijk gestorven den 10 April 1695.

Hier leyt begraven Kornelis Noortwijk soon van Gerrit Noortwijk gestorven den 27 November 1691.

44. G. V. Slingelant.

45. Hier legd Dom. A. van Royen en H. Coerman geb. van Royen geb. 27 Maart 1765 overl. 9 April 1822.

46. Jan Winansen van Leiden obit den 18 Janwarius ao. 1681. (no. 18)

Sluiten