Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noordwijk binnen.

253

47. De Heer Gerard van der Zoo obit 5 febr. 1826.

48. Adriaan Dircxs van Riet.

49. Hier legd Vrouwe M. Huurman wedw. van Wel Ede. Geb. Heer Mr. L F. Be re wout geb. 19 Dez. 1750 overl. 9 Juny 1825.

50. Hier leyt begraven Fijtgen Gherijdtsdochter uit het ooech starf ano. 1578 den 8sten Augustus.

51. Dirk van Alkema. (no. 9)

52. H. 1. b. Lijsbet Cornelisdr. huysvrou va Claes Pietersz. Schoemaker starf ao. 1584 de 20 M (Een merk.)

53. Hier leyt begrave Gerrit Niclaes ..ermot(?) huysvrou starf ind. cley ao. 1566.

54. Hier leyt begravë Anna Willemsd. starf XVc LXIII dë XX1IH Juni. (Twee gekruiste gaffels.)

55. Een merk bestaande uit de letters M. v. H.

56. Hier leit begraven Jeroen Cornelisz. Backer starf int jaer ons Heeren 1622 den lOen Augustus met zijn huysvrou Marijtge Jans starf int jaer 1635 den 19 Jannevary.

57. Hier leit begravë'Cornelis Frisse starf ao. XVc LIIII de V d. i. Octob.

(Wapen: gedeeld: L drie vogels (1 en 2); II. in drieën doorsneden : boven en beneden drie sterren (6), middenin een pelikaan, die zich in de borst pikt.)

58. Requiescant in pace.

Hier leit begraven Bartelmeus vëEgmondt ende sterf ano 1555 dë XXIX Aprilis.

Hier leit jonkvrouw Anna va Almonde siin huusvrou en sterf ano 1561 dë XIII 8bris. bit vor sielen.

(Een tempel boven dit opschrift is uitgehakt.)

(Zie: d'Ablaing van Giessenburg, De Ridders van de Duitsche orde, blz. 4.)

Sluiten