Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noordwijk binnen.

254

59. Hier leyt begrave Clara Laurents Huysvrou van H ector Pietersen is inden Heere ontslapen den 7 Decembris anno 1633.

(Een ruiter te paard in een ovaal; de ruiter in wapenrusting met een lans in de rechterhand en een schild in de linker.)

In den muur:

60. Een groote zerk, waarop een ridder en zijne vrouw. In den rand:

Int jaer ös here MCCCCC en L op Sce Scolastica dach starf Jan va Boechorst heer i Noertich en vi Nortighout. Int jar XVc LXXIX op Alrehylge avent starf EhlsabetvAlkamageselinne Jans. v. d. Boechorst voergenoit bit voer de sielë.

In de hoeken vier alliantiewapens:

1. Boechorst en een St.An- 3. Een leeuw en doorsneden: drieskruis. (boven vier leeuwen).

2. Een linkerschuinbalk en een 4. Drie adelaars (2 en 1) en een leeuw. leeuw.

(Deze zerk wordt afgebeeld in „Buiten 1908, blz. 306" en heet daar abusievelijk „Grafmonument van Doe sa, heer van Noordwijk".)

61. Rusdtplaas van den Hoochedele en Welgebooren Heer Heer Johan van der_Wyck in sijn leve generael mayoor van dë Artellery in Swede etc. sterf den 22 Novemb. 1679 ende de Hooch Edelen en Welgeboren Vrouwe Vrou Johanna van Hoorn sijn Ed. Huysvrou sterf den 7 Augusty 1680.

Bovenaan de wapens Van der Wyck en Van Hoorn (drie hoorns, 2 en 1). Aan de zijden de kwartieren:

Wyck Nehem

Amelunx Berge

Cappel Vaget

Oranten Torck

Horn Duynen

Drua Batenbü / Wassenaer Polanen

Bylant Merode. Het wapen Amelunx is: twee palen van vair. Cappel: twee gekruiste potlepels.

Dranten: twee golvende dwarsbalken, op elke golf, zoowel boven als beneden, een klaverblad. Horn: drie hoorns (2 en 1).

Sluiten