Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noordwijk binnen.

255

Drua: twee afgewende leeuwen.

Ne hem: een dwarsbalk, vergezeld van zeven harten (4 en 3). Berge: een keper. Vaget: gedeeld. .

Batenburg: een St. Andrieskruis, vergezeld van vier droogscheerdersscharen.Druynen: geschaakt.

62. Op twee zerken naast elkaar zijn uitgebeiteld een ridder (met wapen Boeckhorst op de borst) en eene vrouw. In de randen:

Hier leyt begraven Florus Arentz. van der Bouchorst balliew van Nortich was en sterf int jaer ons H. MVc en XX opte XIX dach T Novëbë.

Hier leyt begrave juffer Jana va Schage Floris wijf was en

starf int jaer va XVc en

Verder de kwartieren:

Boechorst V. Beyeren Schagen

Hodenpijl Zwieten.

Op een heerenbank een wapen gevierendeeld: I. en IV. Van der Does; II. Noordwijk en III. drie schijven (2 en 1).

Op een bord met teksten: de wapens Oranje Nassau en Noordwijk. — Op een dito: de wapens Oranje Nassau in een ring, waarop: „Honi soit qui mal y pense", Van der Does van Noordwijk, Noordwijk en gedeeld: I. rood; II. op goud een blauwe dwarsbalk.

Op een steen in den muur:

Aan de nagedachtenis van Gerrit Kuyper en Anna Cornelia Pennewart zijne huisvrouw, die in het jaarMDCCCXL het orgel in dit kerkgebouw geschonken hebben.

De hervormde gemeente van Noordwijk binnen.

Op de torenklokken leest men:

1. Admonet Hora brevis properantem adventere mortem. Petrus Hemony me fecit Amstelodami ao. 1677.

2. Soli Deo Gloria 1690; me fecit I. Ouderogge Rotterodami.

Sluiten