Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Numansdorp.

259

9. Hier leyt begraven Juffr. Cornelia Heyndricx Hoogerwerff huysvrouw vanD.Hr. Bastiaen Andriese Coomans obut den 21 December 1686 alsmede de Heer Bastiaen Andriese Coomans in sijn leven out schout en rentmeester van Numansdorp en Claaswaal obiit den 5 November int jaer ons Heeren ao. 1689.

(Een anker tusschen de letters B. C. A.)

10. Goutswaers.

11. Hier leydt onder begraven Jan Geeritse van Sarelos ao. 1662. Noch hier begraven Leentie Jans van Sareloos is gestorven den 20 September 1677.

Hier leyt begraven Jan Geeritse Sareloos is gestorven den 8 Jannewarie ao. 1686 ende sijn huisvrou Maiken Pieters is gestorven den 5 februari ao. 1695.

12. Hier leyt begrave Jacob Jansen Visser sterft den 12feberwary int jaer ons Heeren 1672.

(Wapen: doorsneden: boven drie boomen naast elkaar; beneden drie zwemmende visschen boven elkaar.)

13. Hier leit begraven de huisvrou van Dierick Willemsen van Barendrecht gestorven den 29 Augustus anno 1655 oudt synde 25 jaren. (no. 111)

(Wapen: twee gekruiste doodsbeenderen, waarop een doodshoofd; daaronder een lijkkist op een baar.)

14. Dit graeft comt toe Pieter Jansen Visser anno 1662. (Wapen: als sub 12.)

15. Hier lijdt onder begraven Ary Jacobse van der Esch sterft int jaer ao. 1662.

16. Hier leyt begraven Cornelis Rooken sterf den 24 April 1661 met sijn eerste huysvrou Marken Krijnen sterf den 4de Maert 1654 ende sijn twede huysvrou Aken Heyndricks sterf den 10 October 1658.

17. Hier leyt begraven Wilm Foppen Swanevelt out 54 jaren sterft den 5 Jannewary ao. 1685.

Hier leyt begraven Lyntie Tuenis huysvrou van Willem Foppen Swanevelt gestorven den 13 febrewari 1688.

Sluiten