Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ooltgensplaat.

263

waarvan op den 22 Mei 1847 Johannis Agathus Cornelis

Onder het kerkbestuur van:

A. van Weel Dz., president.

L. Tiggelman.

C. de Ruiter.

M. Krijgsman.

P. N o o r d ij k, secretaris.

de eerste steen is gelegd door van Weel.

Op enkele zerken ziet men nog een letter en:

1. G. W. L. 1790.

2. Gennep 16..

3. V. 1774.

4. L D. M. A. Dijkers 1851—1886.

Op het kerkhof naast de kerk ziet men grafkelders van de families Van Weel, Mijs, Van Putten, Hobbel en Dorsman.

Op oudere zerken leest men:

5. Hier rust de Heer J. P. Hers, geb. 12 Maart 1795 overl. 4 Nov. 1890 geneesheer alhier van af 12 febr. 1830 tot 4 Nov. 1890.

6. Hier rust L. A. Mey er in leven predt. dezer gemeente geboren 9 Juny 1774 overleden 26 January 1850 en zijne echtgenoote E. Ritmeester geboren 29 December 1794 overleden 6 Mei 1880.

7. Hier ligt begraven Martina van Schagen echtgenoot van Anthony Adrianus van Ginkel overleden 24 December 1846 in den ouderdom van 59 jaren 10 maanden en 11 dagen. Anthony Adrianus van Ginkel overleden den 24 September 1862 oud 73 jaaren 6 maanden 4 daagen.

8. Maria Johanna van Ginkel overleden den 25 January 1856 in den ouderdom van 63 jaren en ruim 10 maanden.

Hier legt begraven Gerrit van Schagen overleden den 22 january 1829 in den ouderdom van 79 jaren en 10 maanden en

Sluiten