Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oostvoorne.

266

4. Wapen: drie duiven (2 en 1); hartschild: het wapen Sevender (twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken); helmteeken een vogel tusschen een vlucht.

Hier leyt begraven / De Heer Jacobus Braet / in sijn leven vrijheer/van Sevender overleden / den 2 November 1745 in/den ouderdom van 63 jaren / 4 maanden en 27 dagen.

(Vgl. venster no. 5.)

De vensters vertoonen het volgende:

1. Het wapen Van Leyden (vgl. Ned. Adelsboek 1915, blz. 116 en 118 sub X) onder een kroon.

Heer Diederik van Leiden, heere der stede Vlaardingen en Vlaardinger Ambacht, van Babberspolders, Hardinxveld, West Barendrecht, Carnisse, Oostvoorne, Rugge, Oosterlant, Rocanje, Nieuwen Hoorn, Nieuwe Gote, St. Anna Polder, Roxenisse, Oud en Nieuw Crajers Polders, Raad en schepen der stad Lelden, heemraad van den Lande van Voorne etc. etc. 1744.

2. Zes wapens:

I. Oostvoorne (in rood een zilveren burcht waarop een gouden luipaard).

II. In zilver een dijk, waarlangs vijf boomen. De schildvoet stelt water voor, waarin een eend (kwak) zwemt. Helmteeken een boom, dekkleeden groen en zilver. Arent Pieterse Quack, schepen.

III. Een landschap met in het midden een vuurtoren met blauw driehoekig dak, rechts de zee, waarop een driemaster. Van uit den schildvoet naar links loopt een zandweg met grasranden, links uitloopende op een zwart hek. Helmteeken gouden vlucht; dekkleeden goud en zwart. Jacob Walingsche Heyndijk, schepen.

IV. In rood twee gekruiste gouden sleutels, de toegewende baarden naar boven. Helmteeken rood gouden vlucht; dekkleeden goud en rood. Hugo Quack, schepen.

V. Een landschap voorstellende een groene polderweide met op den achtergrond een dijk, waarop links een huisje, rechts drie boompjes. In het midden op den voorgrond een in 18e eeuwsche kleederdracht van bruin gekleede mansfiguur met zwarte driekantige steek en dito kousen en schoenen. De man draagt

Sluiten