Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oostvoorne.

267

een polsstok over den rechterschouder, de rechtervoet naar voren geplaatst en de linkerhand in de heup. Helmteeken een vlucht. Crijn Manintveld, schepen.

VI. In zilver een houten molen in natuurlijke kleur, de wieken rechts, de molen op drie kolommen op grasgrond staande. Helmteeken rood zilveren vlucht; dekkleeden zilver en rood. Jacob Bouwense Decker, schepen 1744.

3. Bovenaan een wapen: in groen een grijs of zandsteenkleurige toren met driehoekig dak op een grijs terras. Oosterlant.

(Dit wapen stelt voor het zoogenaamde steenen baken, een oude vuurtoren, welke aan den dijk van den Ouden Maasmond staat.)

Hieronder alleen het helmteeken van een verdwenen wapen nl. een goudzwarte vlucht; dekkleeden goud en zwart. Pieter Arentse Lagerwoud, schepen.

Hieronder een wapen: in zilver op een grasgrond links een huisje; op den voorgrond een roode sjees, waarin een boer, met zweep in de hand, eene boerin, de sjees getrokken door een stappend bruin paard. Helmteeken rood zilveren vlucht; dekkleeden zilver en rood. Leendert van der Poll, schepen 1744.

4. Bovenin een nederwaarts vliegende duif. Hieronder: „Heiligste in Uw Waerheit"; hieronder een door twee engelen opgehouden bloemenschild, waarop: „Uw woord is de waerheit".

Joh. 17-17.

Daaronder een wapen, dat niet meer is te qnderscheiden; helmteeken twee bruine stelen of trommelstokken; dekkleeden rood en zilver.

Hermanus van den Houte Bedienaar der godlijken woords te Oostvoorne 1745.

5. In blauw drie zilveren kuifduiven rood gebekt en gepoot; helmteeken een opvliegende duif uit het schild; dekkleeden zilver en blauw. Heer Jacobus Braet vrijheer van Zevender etc. etc. anno 1745.

6. Wapen als sub no. 5.

De Heer AdrianusBraet / secretaris van Oostvoorn / Rugge / en Oosterlant anno 1744 /.

Sluiten