Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Ottoland.

Op den koperen lezenaar van den preekstoel leest men: Eychie Maartens Barbara Maartens.

Op zerken:

1. Corn. Toom 1679.

2. Hier leyt begraven Mar ij gen Ton is de huisvroh van C o rnelis Cornelissen Jongeneel ende is gerust den XI October anno 1636.

(Wapen vermoedelijk doorsneden: boven een boom.)

3. Wapen drie ketelhaken (2 en 1).

4. Hier leyt begraven Jan Adriaens Wingaerden secretaris tot Otterlant sterf den 12 Sebtember anno 1633.

5. Hier leyt begraven Jan Ghisbertsen Wouterloet secretaris tot Ottelandt out 40 jaren sterft den 25 Junius anno 1646.

(Een merk: de 4 (gewend) met de letter G door den steel heen en staande op de letter W.)

6. Hier legt begraven Thomas Appels gestorven den 10Mey 1722 out 27 jaren en ontrent 10 maanden sijnde 2 jaren en 4 maanden predicant geweest in Ottoland. Sijn laatste text was Job 14: 1-2.

7. Hier leyt begrave Dirck Cornelisse Groenevelt sterft den 13 Februarij anno 1687. (no. 5)

8. Wapen: drie botten (visschen) (2 en 1) staande.

Hier leyt begraven Emmighen Adrian Tonis Both huysvrouw van Jacob Adriaense Corevaer oudt 66 iaren is in den Heere ontslapen den 2 September 1648.

Wapen: drie spaden (2 en 1) met de stelen naar boven.

Ende har dochter Grietghen Jacobs de huisvroue van

Sluiten