Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oud-Alblas.

272

10. Hier leyt begraven Cornelis Maertensen Lauwerensen out sijnde ontrent 64 jaren ende is gestorven op den 16Mey anno 1654.

Hier leyt begraven Anna Cornelisdochterout sijnde ontrent 27(?) jaren is gesturven den 28sten October anno 1654.

Hier leit ook begraven Maerten Corneliszoon out ontrent 33 jaren sterf daags voor den inbreuk die was den 20sten Januarius 't jaar 1663.

11. Wapen: vijf aangeslpten ruiten (3 en 2); helmteeken een vlucht.

Dit wapen vertoont overeenkomst met het wapen der gemeente, nl. op goud vijf zwarte ruiten (3 en 2).

12. Hier leit begraven Cornelis Ari-Gleinen sterf den 17 feb. 1682 oud ontrent 74 jaren. Hier leit begraven Annitje Ari-Gleinen sterft den 25 November 1693 oudt 83 jaren.

13. P. D. B.

14. Hier leyt begraven Maerichien Willems Aerdt Teunensen dochter van Alleblas de huysvrouwe van Pieter Lenertsz. ende is gestorven op den 8 Januari 1632 ende waer out 78 jaeren.

15 out heemraad tot Oud Alblas sturf den 20 Maart 't

jaar 1680 out 56 jaren en Ne eitje Kornelis huisvrou van den bovengenoemde oud 67 jaren sterf den 10 Oktober 1697.

16. Hier leit begraven Klaes Cornelissen Kalis 1653. Dirck Klaessen Kalis 1656. Gijsbert Klaessen Kalis 1670. Maergie Gijsberts Kalis 1671.

(Wapen: een dwarsbalk, vergezeld van drie rozen (2 en 1); helmteeken een roos tusschen een vlucht.)

17. Hier leyt begraven Hubrecht Leyniers dienaerdesgoddelicken woorts tot Oud Alblas sterf den 26 Januarius 1632 out 71 jaren.

Op den preekstoel is een wapen: gedeeld: I. op zilver een leeuw half goud, half rood; II. gevierendeeld: 1. en 4. op zilver

Sluiten