Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oud-Alblas.

273

drie gouden wassenaars; 2. en 3. op zilver een roode dwarsbalk. Schildhouders twee zilveren griffioenen.

Op den lezenaar van den voorzanger het jaartal 1853.

Ned. Herv. Kerk te Oud-Beyerland.

(Zie: J. W. Regt, De Hoeksche waard, blz. 261.)

In den muur bevinden zich de volgende opschriften:

1. Int jaer 1650 den 10 Mey soo heeft Mar ij a van Ravesway alleen / geleyt van dese nieuwe kerck den eersten steen.

(Wapen: op zwart een gekroonde gouden leeuw, waaroverheen een roode dwarsbalk.)

2. Wapen: op goud een roode leeuw.

Anno 1651.

Daaronder het wapen Van Egmond, gedeeld met Beyeren, en daaronder weer de volgende vier wapens met onderschrift:

Op rood het bovenlichaam van Wapen: Hesselt van Dineen man in 17e eeuwscheklee- ther J. Andries de Dinter, ding van blauw met een blauw baliu en dickgraaf. Schildhoofd, beladen met een zwemmende zilveren aal. D. Daniël Roelat predikant.

Op goud drie roode achtspakige wielen (2 en 1), helmteeken een wiel tusschen een vlucht. Gillis Pandelaert rentmr.

Op zwart een gekroonde gouden leeuw, waarboven een roode dwarsbalk; helmteeken een uitkomende gekroonde gouden leeuw.

Hendrik Goverts van Raveswaey.

3. Sabijn Van EgMont Wils ooCk troV prlnCes Int LeVen, Stierf IVnl 't tVVIntICh een, 't LUCk rVst aLhler beneVen.

18»

Sluiten