Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oud-Beverland. 274

Op zerken leest men: 1. In de kerk:

Hier leit begrave Lisabet Goose weduwe wile van Cornelis Leendertse Roobol sterff den eersten Julij anno 1629 oudt sinde 78 jaere.

Hier leit begrave Fop Foppen Jonghman out 45 jaer sterf den 24 October anno 1630.

2. In het zoogenaamde Gravinnekamertje:

In wit marmer de alliantiewapens: De Cerf (gevierendeeld: I. en IV. een hertekop schuinslinks geplaatst; II. en III. drie menschenhoofden, een rechts, een links gewend en een aanziende; hartschild Beieren) en Van Arzele (gevierendeeld: I. en IV. een pronkende pauw; II. en III. drie schelpen, 2 en 1). Helmteeken een antieke vlucht.

(Dit graf betrof Jan de Cerf uit Amsterdam.)

Op een wapenbord ziet men het alliantiewapen MeermanX Schoonhoven en de kwartieren:

Schoonhoven Witheyn Van Arzele Boon Tinback Meerman Wessels Van den Velde

MDCCLXXXXIV Obiit XXI Januarii. Het wapen Meerman in het midden is: gevierendeeld: I. en IV. op goud een meerman; II. en III. op zilver drie zwarte vogels (2 en 1); hartschild bestaande uit twee schildjes: 1. op rood drie golvende zilveren dwarsbalken; 2. gedeeld: I. Egmond; II. Beyeren.

Schoonhoven: doorsneden: boven op blauw een ooievaar met een paling in den bek; beneden op groen drie zwemmende zilveren visschen boven elkaar.

Van Arzele: is het wapen Van Herzeele.

Tinback: doorsneden van rood en zilver met een blauwe dwarsbalk over de snijlijn heen, vergezeld boven van drie gouden sterren (6) en beneden van een meermin.

Wessels: gedeeld: I. op zilver een zwarte dwarsbalk, vergezeld boven van een. rood molenijzer en beneden van een half rood molenijzer komende uit de deelingslijn; II. doorsneden:

Sluiten