Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oud-Beyerland. 275

boven op zilver een blauwe keper (over dwars staande, met den punt naar rechts), vergezeld rechts van twee en links van één roode rozen met gouden hart; beneden op rood een gouden kasteel.

Witheyn: gedeeld: I. op rood een zilveren berg; II. op blauw een wildeman.

Boon: op zilver een groene tak met boonen.

Meerman: het wapen van de Delftsche familie.

Van den Velde: op goud drie golvende roode dwarsbalken en een schildhoofd van zilver met drie zwarte ketelhaken naast elkaar, vergezeld tusschen 1 en 2 en 2 en 3 van een rood St. Andrieskruisje.

Blijkens de Wapenheraut 1916, blz. 279 hing vroeger nog in deze kerk een wapenbord, waarop als wapen: gevierendeeld: I. gedeeld: 1. op zilver een zwarte leeuw, 2. gedwarsbalkt; II. driemaal gedeeld: 1. op zilver drie roode kepers, 2. Buren' 3. op zilver een zwarte leeuw, en 4. op zilver een roode leeuw; III. gedeeld: 1. doorsneden rood op zilver, 2. op zwart een zilveren leeuw; IV. driemaal gedeeld: 1. op goud een zwarte leeuw, 2. op zilver een roode leeuw, 3. op zilver drie roode kepers, 4. Buren.

Boven het schild een bladerkroon.

Ned. Herv. Kerk te Ouddorp.

Alle zerken zijn verborgen onder een houten vloer. Volgens de kosteres liggen hier verschillende leden der families Br een, Lodder, Orinwis e.a. begraven.

Ook Jan Magchielse Duffel, die te Ouddorp heteersthet haringkaken uitoefende, ligt hier onder een zerk, met haringkakersattributen versierd.

blzVnV?eSChiedeniS Va" Qoedereede en Overflakkee van B. Boers,

Sluiten