Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ouderkerk a.d. IJssel.

277

Reipublicae Belgarum polemarchus, provinciae Flandricae praeses,

castel-

lorum, quae ad Scaldim posita sunt atque urbis et arcis Slusanae praefectus, equitum alae Chiliarcha comitiorum, nobilitatis Bataviae particeps sibi ac genti suae hoe monumentum vivus fieri jussit, quod quum fato functus A. D. VIII cal. Jun. A. CDIOCCLIII

< reliquisset imperfectum Henricus Nassoviae1) et Granthamensis comes, vicecomes

Bostoniensis,

magnae Britanniae nobilis senator, frater eius lugens moerensque absolvi curavit.

In den vloer van de kerk liggen de volgende zerken met opschrift :

li Hier leit begraven Hendrick Andriesz. starf op den 20 Augusti anno 1615. Hier leit mede begrave Jan Claesz. steenbacker aen de Cortenoört. Hij is gestorven op den 16en dach December anno 1632.

2. Hier leit begraven Siegen Ariansd. de husvrou was van Cornelis Willemsen ende starf den H September anno 1596.

3. Hendrik Donker geboren te Waarder den 31 October 1760 in leven predikant te Etershem en Schardam en 36 jaren te Ouderkerk en Krimpen aan den IJssel overleden den 25 April 1821.

't Is Donker die hier rust, 't geweld des doods ontrukte hem, in een punt des tijds, aan gade kroos en kerk. Gij, wien zijn leven werk tot in de ziel verrukte, wijdt gaarne hem een traan, op deeze kouden zerk.

3. Hier leyt begraven .... Dercksen de Jonge

Klouck van is ghesturven

.. Maert anno 16.. (In een ovaal een hart doorboord door twee pijlen, waarboven een kroon; boven de kroon een ster(6).)

Sijn naem....

prese. Godt wil zijn

ziel genadich sijn.

') Hendrik graaf van Grantham viscount Boston f 5 Dec. 1754 X Henriette Butler.

Sluiten