Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ouderkerk a.d. IJssel.

278

5. Hier leyt begraven Floris Adriaensz. WtStormpolder,hij is gestorve op den 12en dach Mey anno 1628.

6. Int jaer ons Here XVc en bidt voer die zielle.

Int jaer ons Here XVc en IX den XXVIste dach in Julio sterf Teed Meus Willesz. wijf.

(Wapen: drie haken, paalsgewijze geplaatst, waartusschen bovenaan vier sterren.)

Op een kroon drie schildjes, waarop: Derck Sente, Jacob Pieters Cool, Ariaentje Sente.

Ned. Herv. Kerk te Oude Tonge.

Men ziet hier de volgende grafschriften:

1. Hier leit begrave Joest Ruychrock de Jonghe rentmeester van de Middelharnisse sterf ao. XVc XXXII de XHIt Septeber bidt voer de ziele.

(Wapen: een dwarsbalk, waarboven een barensteel; helmteeken een vlucht.)

W. J. B. W.

2. Hier leit begraven Jan .... van S. Annalant .... oudt 59jaer sterf den .. October 1647.

(Wapen uitgekapt; helmteeken een vlucht.)

3. Pieter Cornelissen Kool is gestorven 1617. Joris Stevense Kool is gestorven 1640.

4. Hier leit begraven Job Pieters z. 03A ged. ende sterff int jaer ons Heere 1586 den 6 dach in Junio nar den nieuwen stil. bidt voor die ziele.

5. Hier leit begraven Jan Lenaerts is ged. ende sterff int jaer ons Heeren 1592 den 28 dach in Junio nar den nieuwen stil bidt voor die ziel.

Sluiten