Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oudewater.

281

ipse voluit monumentum quod patri decreverat.

Fil. Willebrordus paternae virtutis haeres atq. decusf>

ejusdem filius Rudolphus avo ponendum curavit.

Verscheidene zerken zijn geheel of gedeeltelijk afgeloopen. Te lezen is nog:

1. Wapen: een moorenkop; helmteeken een boom; schildhouders twee negers.

Gerard Kersseboom raad en secretaris der stede Oudewater obiit den 4en Julius ao. 1690.

2. D. Admiraall sijn huysvrou Janige van Vliet ao. 1729. (no. 1)

3. Joost Gerritsen van der Linden ano. 1693. (K. 4 no. 22)

4. Hier liggen begraven Gerard van der Horst sterft den5 Octob. ao. 1671 Ydavan Ghelder sijn huysvrouw stierf den 16 July ao. 1673.

Neque ulla es aut magno aut parvo leti fuga quo bene circa lector in his rebus mundanis vive beatus vive memor quam sis aevi brevis.

5. Adriaan van Ingen overleden 1778.

6. Wapen: een ossenkop; helmteeken twee omgekeerde ossenpooten, met de hoeven naar boven. Opschrift uitgesleten; later opgebeiteld: Willem van der Geer.

7. Grafsteede van de Heer Fransois van Hoogstraten raad in de vroedschap oud burgemeester en secretaris dezer steede gebooren den 30 Novb. 1689 overleeden den 25 Febr. 1760.

Want gij zult rusten, ende zult opstaan in uw lot inheteynde der daagen. Daniël 12 vs 13.

Rust hier o vader die naest God de bron waert van mijn tijdlyk leven. Uw sterflijk deel verblijv' hier tot de jongste dag u 't heil zal geven, om voor des opperrechters troon bevrijd van vreezen te verschijnen, daar 't bitter lijden van zijn zoon den nacht der zonde doet verdwijnen.

Sluiten