Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oudewater.

283

17. Wapen: gedeeld: 1. een pelikaan met nest; II. gedeeld: 1. een halve adelaar uit de deelingslijn komende, 2. geschaakt met een vrijkwartier beladen met een lelie en een schildhoofd, beladen met een ster (6).

Gijsbert Baan en sijn huysvrouw.

18. G. Breda (later opgebeiteld).

Wapen: gedeeld: ï. een rechterschuinbalk; II. in drieën doorsneden: 1. drie vogels (2 en 1), 2. twee lussen naast elkaar, 3. twee alen boven elkaar.

19. Wapen: gevierendeeld: I. en IV. een ster (6); II. en III. drie golvende dwarsbalken; helmteeken een ster(6).

20. Gerrit de Yongh.

Wapen: een dwarsbalk, vergezeld boven van een ster (6), beneden van drie vogels (2 en 1); helmteeken een ster (6).

21. Hier leyt begraven Jan van Aller Andriessoon obyt in Rotterdam den lOen Octobris anno 1651.

22. Wapen: een ossenkop; helmteeken een ossenkop (Van Aller?).

23. Twee wapens onder een veelpaarlige kroon: I. drie boomen naast elkaar,op een grasgrond; II. drie balken, waarop 4, 5 en 5 aangesloten ruiten.

Grafstede van de Heer Johannes Ouwerogge hoogdijckheemraet van den Suyt IJsseldijck en sijn huysvrou Jufr. Maria Clara Schijff.

24. Cornelis Bruyneman ende Aaltie van den Bergh sijn huysvrou ao. 1707.

(Wapen: een loopende wolf.)

25. Wapen : drie rozen (2 en 1); helmteeken een mannenhoofd met hoogen hoed op, hetwelk komt uit een walvischstaart.

Opschrift onleesbaar.

26. Wapen: zes sterren (8) (2, 2 en 2); helmteeken een ster (8).

27. Hier leit begrve Wille Ghijsbart Janz. va Laen sterf ao. XVc XXVII de XXVII October.

Sluiten