Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oudewater.

284

(Wapen: gedeeld: I. twee getraliede dwarsbalken; II. driespoelen (2 en 1); helmteeken een vlucht.)

Hier leit begve Heer Jan Ghijsbarts va Laen priester

pastö et .... sterf XVc XXXVII dë XV Septr.

Een miskelk tusschen twee wapens: I. drie koorhemden (2 en 1); II. gekousd.

In de hoeken de zinnebeelden der vier evangelisten. M. N. B.

28. Hier leyt begraven De Heer Gijsbert Speyert in sijn leven regerende boorgemeester deser stede sterft den 20 October ao. 1692.

Maria Speyert obit den 24 Mayus 1712.

29 Raedt en Oudte

.... mester deser st....

gestorven den

October 162

en Hillegont Jas

sijn huisvrou is ge

ven den 28 Septem

out 1682 8

30. Hier leyt begraven.... T i e n W i 11 e m s van....

landt huisvrou

saliger Dirck va ....

Wamelen gestor

den 7 April 16

out 8

31. Leendert Fitteri.

32. L. H. V. O. In den rand:

33 de VI dach meye en L ij s b e t sijn wijff sterf ao. XVc en

38 dë 23 (?) July.

(In een vierkant een arend, die een schild vasthoudt, waarop een gedeeld wapen: I. een St. Andrieskruis; II. een klimmende gekroonde beer of leeuw.)

Sluiten