Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oudewater. 285

Dirck Gijsbertz. van Praet burgemeester deser stede sterf den 15 April 1643^

Hier leyt begrave Adryan Corneliszen va Praet sterf de 22 October ano 1646 en syn huisvrou Machtelt Willems Copper sterf den 29 Januwari 1662.

Nog op den zerk een miskelk tusschen twee wapentjes: I. een St. Andrieskruis; II. een M, vergezeld van drie ruiten.

34. Aefken Jans Copper. Jan Willemse Copper zal. out 77 jaren sterf den 30 October ao. 1672.

35. Grafstede van Clara en Maria Alckemade.

36. Dirck van Eynthoven ende Jacomina de Goyer Sijn huysvrou ao. 1707.

37. Wapen: gedeeld: I. doorsneden, boven drie palen, beneden een halve leeuw, vergezeld vaneen wassenaar; II. een steigerende eenhoorn.

Claes Jansz. van Roodenburch; hij sterf in October

38 zar huisvrou van Mr. Johan de Koninck advct. is

overleden den 2 Junii ao. 1670.

(Wapen: gedeeld: I. doorsneden, boven een leeuw, beneden een ankerkruis; II. gelinkerschuinbalkt van zes stukken.)

39. De Moeners.

40. Jan Claes Simonz.

41. Isbrant Rengenersë va Bloë schout tot Heckedorp sterf den 14 Septebr ano 1599.

(Wapen: een linkerschuinbalk beladen met drie vogels; helmteeken een vlucht waartusschen een vogel.)

42. Wapen: twee golvende dwarsbalken, vergezeld boven van twee ruiten.

43. Hier leyt begraven Ocker Dirckz. ende hij sterf in't jaer anno 1603.

44. Dit graf hoort toe Jan Heynricxz. van Gelder sterf

Sluiten