Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oudewater.

287

60. Jacop Backer.

61. Wapen: drie dwarsbalken.

62. Hier leyt begraven Aeltge Willemsdochter huisvrouw van Claes Jans Crevel sterf den 29 January anno 1618.

(Wapen: een plant bestaande uit drie takken.)

63. Wapen: een rechterschuinbalk.

64. Twee wapens: I. Swieten; II. een keper, vergezeld van drie St. Andrieskruisjes. (Een miskelk tusschen de wapens.)

Hier leit begrave Jacob Hugez. hij sterf ao. XVc en VII de XXVII

Hier leyt begraven Jacob Willems va Swieten sterf den 4e februarii anno 1627 ende Gooltgen Willemsdr. van Swieten wedue wijlen Martijn van der Pol sterf den 4en April anno 1632.

65. Wapen als II. sub no. 64 (Van Zijl).

Hier leit begrave Dirck va Zijl hij'sterf {int jaer 1481 op S. Martins dachj; [int jaer XVc XXV] sterf D av i d (of D a n i e 1) va Zijl. bidt voir die zielen.

Hier leyt begraven Huygh van Swieten sterf den

, ber anno met sijn huysvrouwe Philipp en zij sterf

anno 1633.

(Onder deze zerk zijn meerdere leden der familie Van Swieten begraven; de zerk is echter zeer afgeloopen, zoodat daarvan niets is te ontcijferen; het tusschen [—] geplaatste is aangevuld uit een Ms. van Van Buchell.)

66. Twee wapens: I. Van Swieten; II. drie ruiten (2 en 1). [Jan Hugenzoo sterf ao. 1504 de 20 November.]

(Dit opschrift is ontleend aan .voornoemd Ms. van Van Buchell.)

67. De wapens Van Swieten en Van Zijll.

[br. Jan van Swieten priester sterf int jaer os heere 1531 in October.]

(Ontleend aan voornoemd handschrift.) Volgens het Ms. van Van Buchell hing destijds bij deze zerken een bord tegen een pilaar, waarop de wapens Van Swieten 'en Van Zijl en dit opschrift:

Int jaer 1525 op S. Jacobsdach sterf hr. Jan van Swieten Jacobssoon priester.

Sluiten