Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oudewater. 288

Int jaer 1480 op S. Mathijsdach sterf Dirc van Zijl. Int jaer 1522 13 Junij sterf Daniël van Zijl. Int jaer 1504 den27November sterf Geerlof van Swieten Jacobzoon.

Int jaer 1536 op S. Bartolomeusdach sterf Claes Wouterssoon. Aecht Wouter Claessoons wed. sterf 1544den 19d. in Mey.

68. C. I. van Arckelen.

69. M. C. B.

70. W. Kerk man, kerk- en borgem. van Noordpolsb. (Wapen: gedeeld: I. twee aangesloten dwarsbalken, de bovenste

beladen met twee penningen of koeken, de onderste met aangesloten driehoeken, de bases op den onderrand.

71. Adriaen Egmondt.

72. A. L. Goedhart en I. C. van Ouwerkerck. (no. 61)

73. Hier leyt begraven Jaspar Hinrickssoon van m

is gestorven den .. Jannuary anno 1619.

(Wapen: gedeeld: L doorsneden, boven een dier, beneden drie palen; II. drie ruiten, 2 en 1.)

74. Gerrit Ghijsbartzdr.

75. M. N. B.

76. Hier leit begravë Fije Henrick Ghijsbertz. weduestërf ao. XVc XXXVII.

(Twee wapens: L gedeeld: 1. een leeuw, 2. drie lansen (2 en 1); II. drie klaverbladen, 2 en 1.)

77. Hier leyt begraven Dirck Dirckz.

78. A. C. B. de Wed. Arendonck ao. 1707.

79. Hier leit begvë Jacop Janz. va dr. Hoeven ao. 1532 dë 2 April.

(Wapen: een ster(8).)

Sluiten