Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Oudewetering.

De kerk is vergroot in 1843.

Boven den preekstoel ziet men het wapen Van Wassenaer met hartschild Alkemade.

Op den lezenaar van den voorzanger: „Vereert bij Lambert Teering 1696".

Grafschriften zijn niet meer aanwezig.

Ned. Herv. Kerk te Oudshoorn.

Eene uitvoerige beschrijving van deze kerk vindt men in het Algem. Ned. Familieblad 1900, blz. 9 en volg., en 1902, blz. 161 en volg., door den heer W. M. C. Regt.

Men ziet er op grafzerken of tomben: 1. Het hardsteenen middenstuk van eene in 1795 vernielde graftombe :

Grafstede

opgerecht ter zal. gedachtenisse van de Weleedele Vrouwe, Vrouw Nicolaa Hooft, gemaelin van den Weleedelen Heere, Heer Cornelis van Oudts* hoorn, ridder, heer van Oudtshoorn, ende Gnephoek.

Oudtshoorens waerde vrouw legt in dit graf beslooten;

Het voorbeelt van de deuchd en onbevlekte trouw.

Geen laster krenkt haer eer, geen lof kan die vergrooten.

Nu leeft haer ziel omhoog en kent geen leet noch rouw!

Het lijk van d'eedele Hooft, van aerdsche zorg ontslagen,

Wacht in haer eigen kerk hier d'eindelooze rust;

Opdat haer levenszon, die nu schijnt uitgeblust,

Met schooner glans weêr in den hemel op zouw dagen.

J. Antonides.

Sluiten