Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oudshoorn.

291

Vrouw NICoLaa Hooft ontVoer In VreDe en StIL

'tAarDsCh LlCht In 's GraaVenhaag toen twaaLef sChreef AprlL.

J. Petersom.

2. Op een zerk:

Alliantiewapen: De Bock (een boom op terras, rechts daartegen een ladder en links daartegen een klimmende bok) en Loop wijk (een golvende linkerschuinbalk tusschen twee van elkander afgewende gebogen linkerschuinbalken). Half aanziende helm met wrong en dekkleeden. Helmteeken uitkomende bok.

StrnS) e" Z1J" vrouw Susanna Loopwijk, begr.14

Op de klok leest men:

Mijne voorgangster door Cornelis de Vlaming van Oudshoorn anno 1665 ten geschenke gegeven, gebarsten zijnde, werd ik onder het bestuur van den burgemeester L. Kalkoven in hare plaats hier opgehangen.

Petit et Fritsen me fuderunt wed. C. Piek en Zoon leveranciers.

In den grafkelder der ambachtsheer.en bevinden zich tegen den muur twee plaatjes van doodkisten, waarop:

1. Den Hoog Wel Edelgeboren Heer Barend Hendrik Baron van

Reede van Outshoorn overleden den 6 Maart 1793 in den ouderdom van 51 jaren.

2. Barend Frederik Hendrik Baron van Reede van Outshoorn

oud 25 jaren overleden den 31 Januy 1819.

Op de gebrandschilderde glasramen ziet men: 1670Va" ^ amb3gten V3n 0utsho0™ en Gnephoek. Anno

Met de wapens van hen, die met de kerkelijke gemeente in betrekking stonden t.w.: Gerraerdus Haeck, predicant met Maria van der Poel Floris Cornelisz. van Tol, ouderlingh.

Sluiten