Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oudshoorn.

293

5. De Heer Adam Cortleven, regerend Burgemeester tot Enkhuysen, wegens derselven etc.

6. De Heer Jan Baen, de Jonge, out Burgemeester totMunnikendam en wegens .... etc.

7. De Heer CornelisBaes (?), out Burgemeester en Raad tot Medemblik, wegens .... etc.

8. De Heer mr. Daniël Ockers uit Zeeland, wegens deselve .... etc.

9. De Heer Abraham van der Dussen, totUtregtwegens etc.

10. De Heer Sacko Idsinga tot Friesland, wegens.... etc.

11. De Heer .... Kerckwijck, out Burgemeester tot Overijssel etc.

12. De Heer Meyndert Sonck, out Burgemeester en Raad der stadt Hoorn, advocaat-fiscaal van het collegie .... etc.

13. De Heer Wilhelm van Neck, regeerende Burgemr. der stadt Hoorn, secretaris in 't collegie etc.

(Boven alle wapens eene Hollandsche gravenkroon.)

4. De Hollandsche leeuw in den Hollandschen tuin met onderschrift : Sic Fines nostros legos tutamur et undas 1669. Hieromheen dertien andere wapens met onderschriften:

1. De Heer Rogier van Meurs, oud Burgemeester der stadt Bommel, gecommitteert wegens Gelderland in 't Collegie der Admiraliteyt van Amsterdam.

2. De Heer Carel Bodaan van den Boetselaer, heere van Waalsdorp, gécommitteert wegens de Heeren Ed. van Hollandt en Westvrieslant in 't collegie etc.

3. De Heer Mr. Joan van Akersloot, out schepen en raad der stadt Haarlem en wegens deselve gecommitteert etc.

4. De Heer Johan Houtuyn, dijkgraaff van de Purmer, oud Burgemeester der stadt Edam eh wegens deselve .... etc.

. 5. De Heer Cornelis van O u t s h o o r n, heer van OHtshoorn en Gnephoek, oud Burg. en Raad der stadt Amsterdam £n wegens deselve.... etc.

6. De Heer Cornelis de Lange, oud schepen en raad der stadt Gouda en wegens deselve etc.

7. De Heer Mr. Rippert Groenendijk, oud Burgem. en Raad der stad Leyden en wegens deselve .... etc.

8. De Heer Mr. Joan van Reygersbergen, gecommitteert wegens Zeeland int etc.

Sluiten