Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oudshoorn.

294

9. De Heer Mr. Jacob Lieftinck, oud schepen en Raad der stadt Utrecht en wegens de provintie etc.

10. De Heer Hendrik Hooft, Raad fiscaal ter Admiraliteyt tot Amsterdam.

11. De Heer Jan Godefried van Uterwijk, heertotAlerdinck, gecommitteerd wegens Overijsel etc.

12. De Heer Egbertus Emmius, gecommitteerd wegens de provintie van Groeningen.

13. De Heer Ciprianus Bruynsma, Burgemeester tot Slooten en wegens Vrieslant gecommitteerd etc.

5. Het wapen der stad Leiden met onderschrift: Urbis Coss. Links van den toeschouwer de wapens van D. J. El e man en

en W. S. Hasius; rechts de wapens van W. Paedts en Mr. G. van Swanenwijck (sic, voor Swaenswijck).

6. Het alliantiewapen Van Haringkarspel X Van Outshoorn, waaronder:

De Heer Jacob van Harincarspel, in sijn leeven scheepen en Raedt tot Amsterdam, gecommitteerde Raedt ter Admiraliteyt in 't Noorderquartier, en Mevrouwe Margreta van Outshoorn, 1667. Met acht kwartieren:

V. Harencarspel Van Outshoorn

Meurlingh Van Bronckhorst

Vrient Witiers (sic, voor

Wuy ti ers)

Boelensz. Haack.

Het wapen Meurlingh is: op zilver een moorenkop, vergezeld rechts boven van een roode ster (6).

Vrient: op blauw drie zilveren vogels.

Boelensz.: op groen een zilveren dwarsbalk.

Haack: op blauw een zilveren dwarsbalk, vergezeld boven van drie gouden sterren (6) en beneden van een klaverblad tusschen twee eikels.

7. LaurensBuysero, ridder, heere van Dussen, Muylkercke, Heraertsheyninge, Hulshout etc. Raed ordinaris ende Rekenmeester, mitsgaders greffier ende secretaris van Sijne Hoocheyt etc. Eli-

Sluiten