Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oudshoorn.

295

zabet van Outshoorn, vrouw van Dussen, Muylkercke, Heraertsheyninge, Hulshout etc. 1667. (Alliantiewapen BuyseroXVan Outshoorn.)

8. Wilhelmus Henricus Dei gratia princeps Arausiae et Nassoviae; comes Catsenellenbogen, Viandae, Dietzy, Lingae, Meursae, Burae, Leerdam etc; marchio Verae, Flissingae etc; Dominus et Baro Bredae, Urbis Graviae et territorij Cuyck, Diestij etc; vicecomes hereditarius Antwerpiae et Vezontij et Mares Gallus hereditarius Hollandiae etc. Anno 1667.

Met het wapen Nassau-Dillenburg; hartschild OranjeChalons en bijschildjes boven en onder het hartschild: Veere en Buren; omgeven door de Orde van den Kousenband, en het devies: Hony soit qui mal y pense.

Het schild gedekt door een prinsenkroon.

9. De wapens: Hollandia, Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouwda, Rotterdam, Schiedam, Schoonhoven en den Briel.

(Alle wapens gedekt door een kroon met drie fleurons, uitgezonderd Holland vijf fleurons enAmsterdameen keizerskroon.)

10. Rhijnlandt 1667.

Met wapen.

11. De Heer Gerard Bicker, heer van Swieten, Hoogheemraedt van Rhijnlandt, jegenwoordigh gedeputeerde ter auditie van 's Gemenelandts Reeckeningen van Hollandt etc

Vrouwe Cornelia Bickers, vrouw van Swieten anno 1666. (Alliantiewapen BickerXBicker.)

(Hersteld ao. 1907. Jhr. W. H. Bicker; Jhr. P. H. Bicker.)

12. De Heer Willem van Ruytenburgh, Heer van Vlaardingen en Vlaardingerambacht, scheepen en Raedt der stadt Amsterdam en Mevrouw Alida Jonckhein, Vrouwe van Vlaerdingen en Vlaerdinger Ambacht. 1667.

(Alliantiewapen Van Ruytenburgh XJonckheyn.)

13. De Heer Reynier Pauw, Ridder, Heer van Nieuwerkerck en Schalckwijk, Dijckgraef en Balliu van Amstelland en van

Sluiten