Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oudshoorn. 297

16. Vier maaghden hier bij een Die geven tsaem dit glas, Ter eeren van Gods kerck En om'het volck te lichten. Godt wil haer teere Jeucht Hier door sijn leer soo stichten Dat Ider worden mach

Als Dorcas Eertijds was. Anno 1671.

Wapens van Maartije Willems van Tol, van Neeltijen Jans van Tol, van Maartije Jans van To 1 en van Eech ij en (Aagje) Jans van Tol, waaronder telkens het jaartal 1671.

17. Van de Ambagten van Outshoorn en Gnephoek

Anno 1670.

Met de wapens van hen, die destijds met de burgerlijke gemeente in betrekking stonden, t.w.:

1. Cornelis van Schellingerhout,schout, en Johanna Stochius sijn huysvrouw.

2. Floris Bruyne Stam, Ambagtsbewaarder.

3. Willem Wilms Ouwen, Ambagtsbewaarder.

4. Abraham Fransz. Meurs, schepen.

5. Dirk Gerritsz. Kalkoven, schepen.

6. Cornelis Symonsz. Vermij, schepen.

7. Pieter Willemsz. Ouwen, schepen.

8. Cornelis Sijmonsz. Bosman, schepen.

9. Mr. Pieter van Vliet, schoolmeester en koster van Outshoorn en Gnephoek.

Nog hangen in de kerk de volgende wapenborden: 1. Den Hoog Welgeboren Heer Barend Hendrik Baron van Reede, oudste zoon tot Oudshoorn, Heer van Sandenburg, indertijd canoniek der kerken van St. Marie 't Utrecht. Geëligeerde Raad wegens de Edelen in 't eerste lid van Staat en van de Edel Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht, derzelver ordinaris gedeputeerde, mitsgaders Raad in 't adelijk jagtgerecht der gemelde provincie.

Geboren aan Cabo de Goede Hoop denXXIXJuniMDCCXL.il; gestorven te Utrecht den VI Maart MDCCXCIII en alhier in deszelfs voorouderlijk graf begraven, wordt dit gedenkteeken gesteld . door deszelvs bedroefde weduwe en zonen.

Sluiten