Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overschie. 299

In de afgebrande kerk bevonden zich tal van grafzerken, w.o. prachtige, die evenwel thans allen onder den grond zijn verdwenen. Zoover ik kon nagaan heeft men van de grafschriften geen aischrift gemaakt, ftikele opschriften worden vermeld in het Maandblad van het Her. en Gen. genootschap de Ned. Leeuw 1884, blz. 38.

Zij luiden:

1. Jan Lodewijk van Allem, obiit 26 April 1770oud 18jaar en 4 m. en Roelandus van Allem obiit 19 Juni 1770 oud 25 jaar en 10 maanden.

2. Cornelis Aalbert Rijnbende oud 17 maanden, obiit te Delfshaven 23 Sept. 1820.

3. Jan Dirkse Kleyweg.

4 van Sprokkelmaand 1711 Gerhard San(nf?).

5. Cornelis Leendiris Ruygrock, obiit 22 Mei 1751, oud 27 jaar en 2 dagen. •

6 van Jans en van Coelen Backer.

7. Op een blauwe zerk in wit marmer, een doodskop met twee gekruiste doodsbeenderen, benevens een zeis en een spade, en daarboven een gevleugelde zandlooper. Hieronder:

M. B. Fabius.

Hier rust Gerardus Henricus Blanken, predicant obiit 18 April 1754, oud 43 jaar.

8. Een zerk, waarop slechts te lezen het jaartal 1464, en waarop was uitgegrift een met windsels omwonden lijk.

Vier kwartieren: I. een dwarsbalk, vergezeld II. een keper

van drie figuren (2 en 1) DL drie leliën (2 en 1) IV. zeven ruiten (4 en 3).

Voorts bevonden zich nog in de oude kerk: 1. Een bord met geboden, in 1668 ten geschenke gegevendoor Ariaentje Jans weduwe van Arien Arents Vos.

Wapen: op blauw de letters A. A„ waarvan de twee middelste beenen zooveel verlengd zijn, dat zij elkaar kruisen en een

Sluiten