Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overschie. 300

St. Andrieskruis vormen, alles van goud. Schildhouders twee gouden vossen.

2. Een bord met een gebod, waarop: Jan Janse van Denderon 1647.

3. Wapen Van Mathenesse op een wapenbord:

Jo. Ghijsbert Rheahart van Matenesse, oudt sestalf jaar, starf den 19 febr. 1645.

4. Waperfbord met wapen Van Mathenesse.

Jo. Hendrick van Matenesse, oudt omtrent acht jaren, starf den 11 februari ao. 1645.

5. Op een bord aan de kerk vermaakt door Maria Pieters van der Meer, weduwe van Pieter Gerritsjonge Vriend:

Og og o wereldsche schijn, hoe besefte gij mijn. Ik was liever in den hemel, • als op de aarde te zijn. O God ik hadde lust ontbonden te sijn, En bij U te weesen dat was mijn verre lust.

M. P. vT Meer.

1734.

Volgens mededeeling van den heer W. van Rhijn, molen de Valk te Leiden, leest men in den rand van een zilveren doopbekken in deze kerk:

Juff. Magdalena van Rijn wed. van d'Heer Joannes van Loudesteyn in leven secretaris van Overschie heeft dit becken in 1708 aan de kerck gemaeckt.

Ned. Herv. Kerk te Papendrecht.

Niets te vermelden.

Sluiten