Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pernis. 302

3. 4. en 5. Verheul C. N. I.

6. Op den 10 April anno 1668 oudt zijnde 34 jaeren. (De rest onder banken.)

7. Hier leit begraven Baertge Cornelis dochter van Gorkem (?)

8. Geen opschrift. Volgens den kerkvoogd liggen hier onder Ds. J. G. van den Broek vd. en zijn vrouw. (Hij f 1826.)

(Zie: J. W. Regt, De Zwijndrechtsche waard blz. 239.)

Ned. Herv. Kerk te Piershil.

In deze kerk, waarvoor men zie J. W. Regt, De Hoeksche waard, blz. 304, en de Wapenheraut 1916 blz. 279, is slechts een zerk met opschrift geheel en een andere half te zien.

1. P (een merk) I.

2 n 13 Augusti

.... dt 62 jaer

aentge Jans

velt sijne

w sterft

usti ao. 1666

69 jaer.

Boven een heerenbank de wapens:

I. Gevers, gevierendeeld met drie zilveren sterren (2 en 1) op blauw (volgens De Wapenheraut t. a. p. IJsbrants); II. op zilver drie roode heipalen faasgewijs boven elkaar (N o or t h ey). Op I. als hartschild Piershil (drie golvende groene dwarsbalken op zilver).

Op een andere heerenbank drie wapens:

l gevierendeeld: 1 en4 zilver;2 en 3 blauw; hartschild Piershil

II. Piershil.

III. op zilver een roode leeuw.

Sluiten