Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Piershil. 303

Men ziet voorts de volgende wapenborden:

1. Gelijk aan dat, hetwelk in de kerk van Oud Beijerland hangt en den dood vermeldende van Mevrouw J. C. Meerman geb. van Schoonhoven. Men ziet de wapens en kwartieren: Schoonhoven Witheyn

van Arzele Meerman X Schoonhoven Boon Tinback Meerman Wessels MDCCLXXXXIV Van den Velde

Obiit XXIJanuarii.

2. Het wapen Meerman met hartschild Piershil.

Ao. MDCCLX1I. Obiit XXVIII Junius.

3. Het wapen Gevers, gevierendeeld met IJsbrants; hartschild Piershil.

MDCCLXI VI April obiit.

4. Het alliantiewapen: 1. gevierendeeld: I. en IV. Gevers; II. en III. IJsbrants; hartschild Piershil; 2 Noorthey.

MDCCLV. Obiit II Januarius.

Op een bord met de tien geboden: Door mij geschre11

W. van der Hoek schoolmr 'alhier

den4-1746 16

Ned. Herv. Kerk te Poortugaal.

Men ziet hier de volgende grafschriften. Sommige zerken zijn nog prachtig geconserveerd.

1. Hier leydt begraven Raes Claesen in Poortugael is ghestorven den 12en Mey anno 1648. (Een hooivork.)

Sluiten