Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Poortugaal 304

2. Wapen: een visch. :-<*v'f Hier leyt begraven Jan Joosten Visscher sterf den XXIX

Augustus anno XVIc LXXIX out wesende LXVIII jaren VI maenden en XXVII dagen ende hier leydt begraven Aechtje Pieters de huysvrouwe van Jan Joosten de Visscher sterf den IXen Mey XVIc LXXXII out wesende LXXIIII jaren ende XI maenden.

3. Hier Jeet begravë Soete Foye va~ Delfthaeve en Maereke haer dochter sterf ano XVc XL. (Een merk.)

4. Hier leyt begraven Tri n te he Basteiaense Droegendijck d'huysvrouw van Jacob Leendertse van der La en dijckgraef van Lange en Backersoort sterft den 23en Maert ao. 1669 oudt 47 jaer en 8 daegen.

Hier leit begravë Jakob Leendertsz. van der Laan in zijn leven geweest Dijkgraaf van Lange- ende Bakkersoort is gestorven den 14 Maert in het jaer onses Heeren 1681 oud zijnde 64 jaren en 9 maanden.

5. Hier leydt begraven Pieter Bastiaensz. Spruit ende is ghestorven op den 23en Januarius int het jaer ons Heeren 1655 oudt weesend 53 jaaren ende 3 maende. Noch leydt hier begrave Klaes Bastiaensz. Spruit ende is ghestorven op den 17en Mey in het jaer ons Heeren 1657 oudt wesende ontirent 37 jaaren.

(Wapen: drie ketelhaken naast elkaar.)

6. Hier leydt begraven Basteyaan Pietersz Spruit ende hij is ghestorven op den 27en April int het jaer ons Heeren 1627 oudt wesende 56 jaaren. Hier leydt begraven Neeltyen Jans de huisvrou van Bastyaen Pietersz. Spruit ende sij is ghestorven op den 6en November in het jaer ons Heeren 1648 oudt wesende onttrent 66 jaaren.

(Wapen uitgehakt.)

7. Hier leydt begraven Leygje Bastiaens Spruit de huisvrou van Jan Staese van Gelder ende is ghestorven op den31en Julius in het jaer ons' Heeren 1655 oudt weesende 44 jaaren ende 7 maenden.

(Twee wapens uitgehakt.)

8. Ano XVc en VIII dë XHIe dach ï Septëbr. starf meestF Wille Huige pastor van [en bit voor sijn sielj.

(Een miskelk in het midden.)

Sluiten