Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Poortugaal. 307

\i1I\aJL

Hier leit begraven Jan Do enz. sterf den 3en September 1604.

(Twee wapens: L een zittende vos met een vogel in zijn bek; II een figuur, dat er uitziet als een hoepel, die van onder geopend is, en waardoor een lat.)

25 Hier leit begravë Wouter Wouterszoë cappellaen van deser kercke was hij sterf anno MVc LUI dë sesten dach va December bidt voer die ziel.

Het Algemeen Ned. Familieblad 1883 no. 48 blz. 2 vermeldt nog •

26. Hier leit begraven Arien .Claesz. Coyer sterf den 2 Augusti 1634.

27. Schepmanni sepulcrum.

28. Hier leydt begraven Gerrit Bastiaenz. van der Wael en is ghestorven op den 22en Mey 1652 oudt sijnde 43 jaren ende hier leydt begraven Gerrit (Sebastiaenz.) van der Wael en is ghestorven op den 14Junius 1657 oudt sijnde 6 jaren

Hier leydt begraven Neeltgen Bastiaensz. van der Wael en is ghestorven op den 3en September 1657 oudt sijnde 21 jaren.

Op het koor staan de overblijfselen van een viertal wapenborden, die niet veel meer zijn dan een partijtje brandhout. Op een is nog te zien een wapen: de dubbele arend van rood op een goud veld, blijkbaar behoorende aan de familie Van Driel en: MDCLXXXXVII obiit 7 September. Op een tweede is alleen te zien: MDCCVIII obiitXNovember (Dit laatste en nog een derde betroffen de families Grijp van l valkestein en Boon van Engeland.)

Het orgel is versierd met een plaatje, waarop •

Geschenk van den Heer en Mevrouw A. van der Poest

Clement-Lebret te Poortugael ter gelegenheid van hun 40

jarig huwelijk 16 November 1915.

Ne(dZiFaS

Sluiten