Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Puttershoek.

Zie: J. W. Regt, De Hoéksche waard blz. 77.

In deze kerk is weinig meer te vermelden. Boven een heerenbank ziet men in hout uitgesneden de wapens Onderwater en Van de Wall met Repelaer, waaronder „Virtus nobilitatis decus."

De zichtbare zerken zijn vrijwel geheel afgeloopen. Te lezen is nog: L Hier leyt begraven Yngen Arense Booer

naer hemel vooer / en sijn huisvrou

2. Hier leyt begrave Jas Aryense sterf . . October 16..

3. Hier leyt begraven Claes Cornelisse Vleisouder hij sterf den 15 sij sterf den 27 Augusti 1602.

4. Hier leyt begraven Coernelis Janssen Visser hij sterf den X April 1606.

5. ' Hier leyt begraven Aeriaentien Korssendr. sterf den 25 December anno 1603 oudt 86 jaer.

6 schout in Puttershoek sterf den 16 Juny 1733

out sijnde 84 jaar.

7. Hier leit begraven Yan Ariensen Smouter.

Op een schaal van het avondmaalzilver leest men: Deze zilveren schotel met twee kleine, een schenkkan en vier bekers benevens twee offerkisten en een doopbekken zijn aan de Nede Herve Gemeente in Puttershoek ten geschenke gegeven door Vrouwe Maria Jacoba Repelaer douairière jonkhr. Mr. Pieter Hendrik van deWall van Puttershoek, ambachtsvrouwe van Puttershoek en Spijkenisse. December 1859.

Sluiten