Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Pijnacker.

De mededeelingen in het Maandblad De Ned. Leeuw 1884, blz. 37 kunnen aanmerkelijk worden aangevuld. De oude kerk, die in 1884 bestond, en waarschijnlijk in 1831 is verbouwd, is in 1892 door eene nieuwe vervangen. Daardoor zijn nagenoeg alle aanwezige zerken zichtbaar geworden.

Op de zerken leest men:

1. P. van der Valk. (no. 17)

2. C. van Buisen. (no. 26)

3. Sacred to the memory of Julia Mary daughter of James <£ Harriet Lardner of Exminster in the county of Devon. She was born at Hampton wiek in the county of Surrey in England on the third of June 1815 died at Vredelust the fifth of March 1826.

4. Wapen: geschaakt van acht rijen; helmteeken een vlucht. Jan Daniël van Vreeswijck schout van Pijnacker nu Mi chiel Daamen van Vreeswijck.

5. Pr. van Gelder.

6. C. v. Di.... (no. 34)

7. Christus is mijn lot.

Hier leit begraven Antonis Cornelisz. van Delf dienaer des woorts Gods ende starf ao. XVIc II op den XXVI Octobris out sijnde LVII jaer IX maenden ende de kereke van Pinaken bedient hebbende XIX jaer en V maenden.

Die Christum voor zijn/altoos hieldt in zijn leven/

Dien is Christ tot zijn lot / in zijnen doot ghegeven /.

Hier leit begraven Maritgen [Starcks van den Bosch] huisvrou van Antonis Cornelisz. ende starf ao XVIc n 0p den XVII Septembris. (no. 33)

8. Ditgraf hoorttoe Cornelisjansz. Nieuwerkerck. (no.26)

Sluiten