Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pijnacker.

311

23. K. <G. nu Cornelis Jacobsen Roodenburg. (no. 67)

24. Dirck Cornelisz. nu Jan Goedeman nu Pieter Ariensen Bieslant. (42)

25. D. C. Warmen.ove. (no. 43)

26. Adriaen Dirckszn. Vermeer.

27. Dese twee grave hooren toe.... Delff nu Anthonis .... Hier leit begraven Anthonis Jorisz. is gestorven in het

jaer ons Heeren 1669(?) den... Augusti oudt 73 jaer. Nu A. v. Slot en A. van Leeuwen 1762.

28. Jacob Janz. Tuinder, (no. 44)

29. C. D. (merk) C. D. — J. D. nu Cornelis Symonsen de Bye. (no. 44)

30. P. R. v. O. (no. 33) M. D. Ket (merk).

31. De eerste steen gelegd door Joh. Hm. Ph. Kroesbeek oud 41/» jaar op den 3 July 1838.

(Vermoedelijk is deze steen gelegd bij eene verbouwing van de oude kerk en is hij bij dé laatste verbouwing in den vloer terecht gekomen.)

32. H. C. v. B.

33. I. H. v. Gouw. (no. 58)

34. C. v. Diest. (42)

35. nu A. v. Doorene 1766.

36. Wapen: een St. Andrieskruis met klavervormige uiteinden, vergezeld van 4 klaverbladen, boven het bovenste klaverblad een vogeltje; helmteeken een vogel met uitgespreide vlucht.

Clasina Pijnacker huysvrou van Isaac Brant geb. 1

December 1684 st 1740 Isaac Brant schout van Pijnacker

geb. 3 Augustus 1685, obiit 30 Maart 174..

Sluiten