Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pijnacker.

312

Petronella Pijnacker huysvrouw van Pieter Post schout van Pijnacker geb. 28 July 1706 obiit 9 Mei 1765 alsmede Pi eter Post geb. 9 December 1692 obiit 1 February 1776.

37. Wapen uitgekapt, vermoedelijk een St. Andrieskruis.

Catharina Swalmius huysvrouw van Pieter Claesz. Brants schout van Pijnacker en Nootdorp obiit 10 Nov. 1661 ende de schout starf 16 Aug. 1666. % .

Volkera vanderMeyde huysvrouw van Jacobus Brants schout als boven obiit 7 November 1685 en Catharina Pijnacker tweede vrouw als boven obiit den 13 April 1718. Jacobus Brants voornoemd obiit den 5 Augustus 1727 oud 84 jaren 9 maanden en 28 dagen.

Op een heerenbank een wapen: een St. Andrieskruis; op den kap boven den ingang hetzelfde wapen. Wellicht stond dit wapen ook op de zerk sub no. 37 en heeft het dus betrekking op de familie Brants.

Ned. Herv Kerk te Reeuwijk.

Men ziet hier de volgende grafschriften:

1. Hier leit begravë Heer Claesjansz pastoor va dese Kercke

XVIII jaer ghewest ende sterf ao. XVc en XL den XV dach

Octob. bidt voer die z. (In het midden een miskelk.)

2. Hier leit begravë eeus Gerritsz pastor van deser

kerc was XIX jaer en starf ao. MVc en LIX den XXIII dach Junü. (In het midden een miskelk.)

(Men heeft hier dus de graven van twee elkaar opvolgende pastoors.)

3.. Hier leyt begraven de Heer Cornelius Oosterlaen P. R. obiit 11 Augustus 1704.

Hier leyt begraven de Heer Jacobus van Rijt P. R. obiit 7 february 1713 (?).

Sluiten