Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeuwijk.

313

Hier leyt begraven de Heer Fredericus Jan Kramer P. R. geboore d. 28 April 1669 obiit d. 5 October 1741.

Hier leyt begraven de eerwaarde Heer Petrus Beekhof pastor te Randenburg obiit 16 July 1784.

4. Hier legt begraven Vincent van Eyck schouten secretaris van Reeuwijck en Middelburgh baljuw schout en secretaris van Suytwijck obiit den 28Junyao. 1733 en Margareta Ravesteyn sijn huysvrouw obiit den 22en february ao 1702.

(Wapens uitgekapt; helmteeken een vlucht.)

5. Boyenjansz. H. Blonck schout tot Reeuwijck rust ano 1623 aetat. 53 Mart. 23 (?).

Frater flos nostrae stirpis bene orate valeto aedibus in patris te sed adibo brevi. v M. H^ B1 o n c k M. D. moerens posuit.

Corns Boyensz. H. Blonck schoudt tot Reewijck ruste de 13 Sept. ao. C. 1636 aetat. 43.

Pietertgen Aertsdr. sijne huysvrouwe ruste den 21 Sept. ao. C. 1636 aetat. 29.

Maria van Leewen Cornsd. weduwe wijlen schout Boyen Blonck ruste den 6 Septemb. ao aetat. 84 C. 1651.

Jan Boyenz. Blonck bode tot Reewijck ruste den 4 Aug ao. aetat. 47 C 1652.

(Wapen uitgekapt.) (Onderaan een rijksappel tusschen PI en I H.)

6. Hier leyt begrave Cornelis van Eyck baljuw van St. Huybertsgerecht schout en secretaris van Noortwaddinxveen obyt den 22en Juny ao 1669 en Huybert van Eyck bode tot Reeuwijck obiit den 6en December ao. 1672.

(Wapen uitgekapt.)

7. Hier leyt begraven Adriaan Maartensen Ravesteyn obiit den 26en Maart ao 1690.

XWapen uitgekapt.)

8. Hier leyt begraven Adriaen Huybertsen van Eyck schout tot Reeuwijck obiit den 4en December ao. 1693 en Grietie Centen sijn huysvrouw obiit den laetsten Augusti ao. 1679.

(Twee wapens uitgekapt.)

9. Hier leyt begraven Janjacopsz. Leeman obyt den 8en Januarifao. 1718.

Sluiten