Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rhoon.

315

heemra^t in Poertugael ende scheepen in Albrantswaert, scheepen in Schraven Ambacht sterft den 24e Januarij anno sesienhondert vieTr en twintigh.

6. Wapen een dwarsbalk, vergezeld van drie vogels (2 en 1); helmteeken een vogel tusschen een vlucht. Bovenaan de zerk een gevleugeld engelenkopje tusschen een zandlooper en een doodshoofd.

Hier leyt begraven Gerrit Pieterse Velsenaer sterft den 18 December ao. 1633 out 55 jaaren 2 maenden 18 dagen.

7. Wapen en versiering als op de zerk sub no. 6.

Hier leyt begraven Adriaen Pietersen Roonaer in sijn leven heemraet ende schepen van Roon sterft 'heemraad van den lande van Poortugael den 17en December ao. 1652 out 72 jaer en 10 maenden.

8. Hier leyt begraaven Neeltien Willem s^e^dehuisvrou van

In^i D.'nt. j - r->_ i . . .2T7i<

J°" 1 'ciciac ue Kaei oua öo jaaren sterft den 7 Maart .1h j

• (ya."Ide ?<?rken> vermeld sub 4—8 bevinden zich waterverftekeningen in het familiearchief van Baron MelvillvanCarnbee.)

9. Hier leyt [begraven]

den Ouwe

leyt begrafven]

Wouters D

huysvrouw

leyt begrav[en]

Teunissen ,.

begraven

Maartens

huysvrou

Dese serk in

gebracht

van Maarten

Molena

10. Hier leyt begraven Bastiaen Leendertsen Wercker sterif den 15 Januarij anno 1639 out geweest over de 74 jaren ende sijn huysvrou Meyntgen Cornelisdochter sterif den 27 October anno 1651 out gheweest over de '

Sluiten