Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rhoon.

316

11. Hier leyd begraven .... as Leenderts Koorn^eef is gestorven de .. September ano. 1675 oud sijnde 43 yaren.

Hier leyd begraven Pi eter Bar en dregt in sijn leven dljkgraeff van het binne- en buyteland van Roon, heemeraadt van den Molepolder en schepen van Rhoon is gestorven den 23 februarius ano. 1778 out 84 jaren en 7 weeken.

12. Hier leyt begravë Rokus Jacobse van der Es, hij sterf den 14 April ano. 1653 out sijnde 33 jaren.

(Wapen uitgekapt.)

13. Twee wapens uitgekapt; opschrift onleesbaar.

14 Hier leyd begraven Cornelis Klaasz. Koornneef in sijn leeven leenman van de halsheerlijkheyd van Roon mitsgaders dijkgraaff van het binnen en buytenland van Roon en Pendrecht is gestorven den .. februarius ano 1705 out sijnde 42 yaren en 5 dagen.

15. Hier leyt begraven Cornelis Leendertse [Santlwegh oudt 49 jaren is gestorven den 19 Yuly anno 1701.

16. H. L. B. G. A. 1. D. (Een merk.) E. (of F).

17 Hier leit begrave Marike Pieters de Neve(?) huysvr. za Willëzone was en sterf ao. XVc LII1 de XIX Septembris.

18. Hier leyt begraven Hendrick Ariensen Fonkert in leven dijkgraaf van het Binnenland en heemraed van het buitenland van Roon, gestorven den 15 September ao. 1803 oud 70 jaere en 7 weeken.

19. Hier leit begraven Cornelia Pieters 't Hart sterf den 1 februarij anno 1715 out 47 jaar.

20. Hier leyt begraven J a c o b A e r s V i n c k in sijn leven mansman van den hove en hooge vyerschaer van Suythollandt ende hoogdijckheemeraet van Rijderkerck is geboren int tiaer 1596 den 15 September sterf den 3 April 1659.

21. Hier leyt begraven Leenaert Cornelissoon Robohhij sterft den eersten Junij int jaer ons Heeren Jesu Christi 1600.

22. Hier leid begraven Bastiaan Fonkert overleeden den 9 Mey ... oud 78 jaren en circa. 11 maanden.

Hier leid begraven Adriaentje Pieters(?) Leeuwenburg

Sluiten