Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ridderkerk.

319

Onder de banken vóór het koor, die op een vasten planken vloer staan, moeten nog eenige steenen liggen. De grafschriften der steenen, welke onder de losse banken en planken liggen, volgen hieronder:

2. Hier leyt begraven Jan Damissen. Hij sterf den X July anno 1614 out 98 jaer.

3. Dirck Leendervelt die sterf den .. January 1675 out sijnde ....

4. Hier leyt begraven Aert Aertszen. Hij sterf den 27 October anno 1622.

5. Hier leyt begraven PietBastiaens. Hij sterff den 18 December anno 164. out sijnde 85 jaren.

6. Hier leyt begraven Dierck Wouterse Verduien sterf .... anno 1632.

7. Hier ligt begraven Lijntgen Dirck huysvrou van

Japhet .... In 't Velt sterf den .... out sijnde 35 jaren.

8. Hier ligt begraven Neeltje van der Zegen huysvrou van Willem Lagerwurff overleden den 3 Dese.mber 1758 out 76 jaaren 6 mad.

9. Hier leydt begraven Pieter van der Putten oudt 35 jaren is overleden den 11 Juny 1735.

10. Hier legt begraven De WelEed. Gestr. Heer Willem Welfa orn oud schepen der stad Batavia geb. te Dordrecht 77-7^

2 M 14 IJ

ao. 1720 gest. te Ridderkerk yj™ ao. 1771.

Dees grafzerk dekt Het lijk van Welborn Die veel jaren Door allersmertelijkst wee gekrenkt wierden verteert. Terwijl zijn edle geest AH 't aardsche leed

Sluiten