Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ridderkerk.

320

ontvaaren Hier boven over Dood en smerten Triomfeert.

11. Hier leyt begraven Heindrick Pieterse Bijkerk in sijn leven Hoogh heemraet tot Ridderkerc sterf den 23 Augustus 1664.

Hier leyt begraven Nelletgen Japhets huysvrouw van Heinderick Pietersen Bijkerck sterf den 8 October anno 1658.

12. Hier leyt begraven Bastiaen Aertse Nuchteren is gestorven den '5 November 1706 out ontrent 57 jaer.

13. Hier leyt begraven MarijkenAryensdr. de huysvrouwe van Adryaen Cornelisz. Baes. Sij sterf den 19 January anno 1613.

14. Hier leyt begraven Adriaentie Cornelis van Alleblas sterft den 3 January 1702.

15. Hier leyt begraven Wouter Pluenen op Leeuwenbergh out 76 jaren sterf den 5 September anno 1666.

Met sijn huysvrou Neeltien Cornelisz. sij sterf den 8en Januari anno 1669 out sijnde 86 jaren.

16. Hier leyt begraven PUentie Wouters Leeuwenborgh de huysvrou van Leendert Leendertse Cappedijck. Sij sterft den 20 September anno 1693 out 74 jaren.

17. Hier leyt begraven Pieter Arryen Svager, hij sterf den 25 November 1603.

Hier leyt begraven Pieter Arriense van Noort is gestorven den ....

18. Hier leyt begraven Adryaen Pouwelsen Cranendonck is gestorven op den 29 September anno 1646 out sijnde omtrent 79 jaren.

19. Obiit den XVII September MDCCVIII M. D. B.

20. Hier leyt begraven Bastiaen Bastiaensz. Waelman in

Sluiten