Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ridderkerk.

321

de hooghevierschaer van Neu Roderweert hij sterf den 5den October an. 1605.

21. Hier leyt begraven Gent Frans Danckaert ende sterft anno 1652.

22. Aard Welboren ao. 1721 8 m. 18 D.

23. Hier leyt begraven Pieter Henderik van Bijkercken in sijn leven geweest Hoogh- ende Leegh Heemraet tot Ridderkerk sterf den 5 January anno 1653.

24. Hier leyt begraven .... Gilst rentmeester ende secretaris kerck gest. 7 September 1564.

25. Hier leyt begraven Neeltgen... dochter huisvrouwe van Pieter Hendriksen Bijkercken sterf den 7 Augustus met haren soon Huych Pietersen Bijkercken sterf den 9 Augustus anno 1652.

26. Hier leyt begraven Grietien Pieters Ari Swagers in haar leven gewoont op Slickerveer sterf den 6en Sebtember 1653 out sijnde 63 jaren.

27. Hier leyt begraven Aryen Pietersen Langenboer is gestorven den 2 October int jaer ons Heere 1623.

Nog hangen in de kerk zwarte borden waarop de 10 geboden enz. en waarop talrijke wapens in kleuren.

Op den weg van Ridderkerk naar Slikkerveer passeert men links eene boerderij „Het huis te Woude", in den gevel waarvan een steen gemetseld is, waarop Van Holy en twee wapens in kleuren.

Ned. Herv. Kerk te Rockanje.

De vloer dezer kerk verkeert in slechten staat. Op twee zerken is nog iets te lezen:

21*

Sluiten