Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rockanje.

322

1 Pollepel

op den 21

anno XVc LVIII oudt

ende Tryntie

sijn huysvrou

op den 29 Mey ano XVIc LVI oudt 26 jaren.

2. Hier leit begraven Gerritge Cornelisdr. huysvrouw van Jacop Reyers soon sterft den .. december anno 1639.

Op een heerenbank de wapens van St. Anna po ld er en Rockanje.

Op eene andere bank het wapen van: Van der Goes met hartschild: een dwarsbalk.

Groote Kerk te Rotterdam.

De volgende grafschriften ziet men hier. Te beginnen bij den ingang van het Kerkekantoor ten zuiden van het afgesloten koor:

1. Hier leit begraven Cornelis Adriaens Klei scheepstimmerman is gestorven op den 4en februarius anno 1625. (130)

2. Johannes Gerrardi Calff natus 11 Aprilisobiit..Julii 1635. (Wapen uitgekapt; helmteeken een vogel met uitgespreide vlucht.)

ende Machelgen Gerrits de huisvrouwe van Jan Jan z. Calff out ontrent 60 jaren gestorven op den 4 July anno 1638 (?).

3. Anno 1621. L. 1. anno 1622 C. (een merk) P. (123) Anno 1623 P. P.

Anno 1661 M. K. V. W. Hier leit begraven Jan Fransz. Tol obyt den 24 juliy 1663.

Sluiten