Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam

325

(Wapen: gekroonde leeuw met blokjes; helmteeken gekroonde leeuw uitkomend.) ( 104) (Bovenaan de zerk: Jan van Waesberghe.)

19. Hier leit begraven Aeltgen Jacobsdr. van Arckenboudt de tweede huisvrou van den Ed. Heer Maerten Harpers Tromp admirael over Holland ende Westvrieslandt is gestorven den 13en April anno 1639 oudt sijnde 36 jare.

(Twee wapens: I. op zilver een fluitspelende roode aap op een groenen grond, voor zijne voeten ligt een lier (Tromp); II. boven elkaar drie hazen, elk lqopende op een grasgrond; helmteeken een uitkomende man met een anker (?) in de rechterhand.)

Capn. M. H. Van Tromp.

Hier leit begraven Dingnom Cornelisdr. huisvrou van

Capitein Maerten Harpersz. van der Tromp starf den

20e November ano 1633 out 34 jaren. (107?)

(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1900, blz. 213; zie de afbeelding bij mr. W. v. d. Lely.)

20. Hier leit begraven Bouwens huisvrouwe van Jan

sse schipper sterf den 9 Januwar ano. 1646.

(Wapen: drie pauwen, 2 en 1.)

21. Hier leit begraven Clara Fene(?) vedue van Maliaert van Belle is gestorven den . 1 Maert 1650 out omtrent 86 jaeren.

(Twee wapens uitgekapt; helmteeken een arm met hand.)

Hier leit begraven Rebecca spe huisvrou van Hui b recht

van Belle is gestorven den 25 ...ber 1654 out sijnde 50 jare

22. Monument van wit marmer, achter een hek. Borstbeeld van Johan van Brakel.

I. Bloemendael fee. Daaronder het wapen, zijnde op zilver drie zwarte brakkenkoppen (2 en 1); (volgens afbeelding bij mr. W. v. d. Lely). Invicti herois Johannis a Brakel praetoris, ut vocant, nocturni manib. ac memor. sacrum hoe tegitur saxo Brakelius aquorrs horror, qui flamma et ferrum cessit et unda maris. fallimur an flammas et nunc vomit adspice jam jam ferrea qui rupit vincula, rumpet humum.

P. Francius.

Sluiten