Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

326

Op denzelven. Door ketens, donders, loot en staal en bliksemstraalen te vliegen en een roof op 'svijands grond te haaien was Brakels werk, die zijn triomf rukte uyt den brand zijn naam en krijgsdeugd cierd zijn graf en vaderland.

J. Pluimen

23. Eveneens van wit marmer en achter het hek:

Hier rust d'Heer Johan van Brakel schoudt bij nacht van HoUandt en Westfrieslandt geschooten in de Baetaelje tegens d' France Koninghsvloot den 10 Julius 1690. (100)

24. C. I I * B.

25. Hier leyt begraven de Heer Dyderickjansez. Schiltv i n c k in sijn leven schepen der stadt Rotterdam is gestorven den 13 Maert ao. 1639 ende Petronella Dams huisvrou van de Heer Pieter Janse Blanckert is gestorven den 25 Mey ao. 1644 out sijnde 46 jaren.

(Twee wapens uitgekapt.)

ende D. Hr. en Mr. Johannes Pieterse Blanckert in sijn leeven schepen van Schielant is gestorven den 3 Mey 166. out sijnde 26 jaer 8 maenden. (87)

26. Hier leyt begraven DHeer Barthout Dryelenburgh obyt den 19 februarius 1681. (no. 78)

(Achter een hek van zwart marmer en hardsteen.)

27. Het einde van alles. (no. 89)

28. Hier leit begraven Mengsye Dingemans de huisvrouw van Jan Adriansz. van Rietvelt is gestorven den 9enMaert 1642 out 77 jaer. .Hier leit begraven Jan Adriaensz. Rietvelt is gestorven de 29 November anno 1650 was out 83 jaer.

(Wapen uitgekapt.) (90)

29. Hierleggenbegraven Philips Adriaensz. van Emmers sal. is gestorven op den 9en April anno 1622 met sijn huisvrou Geertruyt Pieters Bisschop is gestorven op den lOen October anno 1626.

(Twee wapens uitgekapt.) (91)

30. Hier leggen begraven Hans van der Eist coopman geboren binnen Brussel is gestorven op den 7en September anno

Sluiten