Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

327

1635 oudt sijnde 73(?)jaeren en Elisabet Jans van Gerest eyn huysvrou van Joan van der Eist de Jonge geboren tot Amsterdam gestorven op den 5 September 1649 oudt sijnde 49 jaren. (92)

31. Wapen uitgekapt. (93)

.... overleden .. April ao. 1597.

32. Alhier leit begraven Toenis Aergensz. schoenmaecker van Doorn starf op ten 17 dach Augusti anno 1601. (94)

33. Lucia Slingelant sterf den 13 Marti anno 1647. (Wapen uitgekapt.)

34. Hier leit begraven Jan Cornelisz. van Swam en is gestorven den 16 februarius anno 1631. (97)

Cor. Jans V. (Een merk.) S.

35. (Een merk.) P. (Een merk.) W.

van de Corf. (98)

36. Ps. 90 vs. 12. Heere leert ons te dencken dat wij sterven moeten opdat wij verstandich worden.

Sara Velthuisen starf ao. 1620 September 22.

Job. C. 19 v. 25. Ick weet dat mijn verlosser leeft ende sal mijn hier namaels uit der aerden opwecken, v. 26. ende ick sal daerna met deser minen huit omvangen worden ende sal in minen vleesche God sien. (85)

37. Hier leit begraven Jan de Mars wincooper starf den 15 Maert ano 1623 met sijn huisvrou Cornelia Jacobs van Gelder starf den 6 September ao. 1624. Dese sarek behoort toe de erfgenamen van Jan de Mars sal.

(Wapen uitgekapt.) (84)

Hier leit begraven Jacobus de Mars obiit 19e Augustus anno 1653 out sijnde 43 jaren ende sijn huysvrou Leonora Rijckewaert obiit 23en Junii out sijnde 43 jare ano 1654.

Hier leit begraven . leisabet de Mars de huisvrou van Lodewijck Pi.... starf op den 12en November ano 1633.

38. Hier leyt begraven capiteyn Hendrick Hartman geboren

Sluiten