Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

328

van Antwerpen ende is gestorven op den 22en Januarius anno 1632 oudt sijnde 71 jaeren met sijne huisvrouwen Maria Claessen van Emden sterf den Hen Meert 1607. Barbera Verhulst van Antwerpe sterf den 16en November 1612. Janneken Jacobs van Coesvelt sterf den 20en Febrewary 1624. (In het midden: no. 83.) Volhart altijt. (Wapen uitgekapt.)

39. Hier leyt begrave Pieter Jacobz. Buitewech starf den IIII feb. ano 1615.

(Wapen uitgekapt; helmteeken een bos struisveeren.) (77) Hier leit begraven Willem Pietersz. Buitewech starf den XXIII Septemb. anno 1624.

40. Hier leyt begraven Judich Willemsdochter lest sijnde getrout geweest met Hubert Michielszoon Punt ende is gestorven op den XXIIen April anno 1630.

(Wapen uitgekapt.) ( 76)

41. Hier leit begraven Heindricgen Harmansdr. van der Vuldt huisvrou van Jan Heindricxz. Crackou brouwer in de druif is gestorven den 4en M.... anno 1641 oudt sijnde .... Harman Tielmansz. van der Vuldt oudt ontrentLXX jaren starf op de 7en Januari ano 1624. Hier leit begraven Trijntgen Jansdr. van Quakernaeck huisvrou van Cornelis Harmans z. van der Vult out XXXI jaer ende starf den XXIIII Augustus ano 1633.

(Wapen uitgekapt; helmteeken een vlucht.)

Hier leit begraven Mattgen Cornelis de huisvrou van Harman Tielmanse van der Vult out ontrent 70 jaeren sterf op den 28en January 1635 met haer dochter Barbertgen Harmansdr. van der Vult is gestorven op den 19e October anno 1635 oudt sijnde ontrent 28 jaere. (no. 75)

42. I P. (no. 73)

43. B. B. V.

44. Hier leyt begraven [Gerijt] van der Moeien Diericxz o e n storf ano MVc en LUI den XXVIe Septembris bidt voer zijn ziel ende Machttelt Jacob Trompperdochter sijn huis-

Sluiten