Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

329

vrouwe was ende starf anno 1572 op ten eerste dach injunyus. (Een engel, die een uitgekapt wapen vasthoudt.) (no. 70) Hier leit begraven Katharijna Jansdr. van Honthorst

starf den XVIe Meye anno 1620.

Hier leit begraven Kathrijna Jacobs Trompersdochter

de huisvrou van Pieter van Neck Hendricksen ende starf

den 26 Mey ano 1598.

45. D'Ed. Heer Johan de Liefde ridder viceadmirael van Hollant en Westvrieslant sterf door een canoncogel int leste gevecht tegen de vloten der twee Koningen int ofslaan van dese custen den 21 Aug. 1673.

(Wapen uitgekapt; dit was volgens de afbeelding bij mr. W. van der Lely: gedeeld: I. op rood een zilver kruis; II. doorsneden, boven op zilver een groene berggrond waarboven een zwemmende visch, beneden op rood twee beurtelings gekanteelde gouden dwarsbalken; gekroonde helm.)

(Deze steen ligt achter een hek voor het monument.) (Vgl. Wapenheraut 1897, blz. 162.)

46. Een monument vertoont het beeld van J. de Liefde en een zeegevecht en men leest er op:

De Liefde d'eer der Maes rust onder dezen steen,

Die in acht krijgen en vervaerlijke oorloghstochten

den Teems, de Seine en Zont en Iber heeft bevochten,

en winnaer, aen den Taeg vertoonde zijn trofeen;

De faem ter grafzerk van den zeehelt uitgeborsten,

strekt hem een tombe, langh verschuldicht aen zijn zwaert;

vervult al 't aerdrijk met zijn glorie en vervaert

noch met de schrik zijns naems de vijantlijke vorsten,"

al wiert de zee geverwt met zijn doorluchtich bloet

ent lichaem hier vergaet doch leeft "hij door zijn moet.

P. Antonides van der Goes.

47. Hier leyt begraven Jan Adriaensz. Boon is gestorven op den 26en September anno 1630 oudt zijnde 28 jaren. (no. 53)

(Twee wapens uitgekapt.)

48. Hier leit begraven Jufv. R u f i n a B i c k wedw van DHr. Johan Verrijs ontslapen in den Heer ao. 1719 out 73 jaren endehaer

Sluiten